Jak wynika z badań, Internet zmienia gospodarkę, zwiększa poziom dobrobytu, buduje innowacyjność i konkurencyjność. „Innowacyjność to najlepszy możliwy produkt eksportowy, a konkurencyjność, mierzona między innymi poziomem kosztów związanych z prowadzeniem działalności biznesowej, jest nieodzownym warunkiem szybkiego rozwoju gospodarki” (Dariusz Nachyła, prezes zarządu firmy Deloitte Business Consulting, która przygotowała raport „Cyfrowa przyszłość Polski. Fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji”, opublikowany w grudniu 2013)

Czy tak jest faktycznie? Jak widzą to sami przedsiębiorcy? Jak na to patrzą akademicy? Jakie widzą problemy?

Porozmawiamy o tym z Panem Ministrem.

Najświeższe wiadomości z sejmowej Komisji Gospodarki zaprezentuje zaś Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska, która ponownie przyjęła nasze zaproszenie.

Elżbieta Królikowska-Kińska

Elżbieta Królikowska-Kińska

UWAGA! Wybór sali na spotkanie zależeć będzie od ilości osób zainteresowanych udziałem, dlatego prosimy o rejestrację za pośrednictwem poniższego formularza:

[qcf id=”wydarzenie”]

Spotkanie odbędzie się: