Zapraszam na seminarium Polskiej Izby Firm Szkoleniowych „Rynek szkoleń  2015”,

na którym rozmawiać będziemy o niedawnym Kongresie Edukacji Pozaformalnej, o powołaniu mazowiecko-łódzkiej grupy regionalnej ds. funduszy unijnych i o stojących przed nami wyzwaniach związanych z rozpoczynającym się unijnym okresem finansowania. Naszymi gośćmi będą:

  • Joanna Skrzydlewska – Członkini Zarządu Województwa Łódzkiego, której podlega RPO WŁ
  • Ewa Polańska – wiceprezes PIFS
  • Wojciech Drabko – wiceprezes PIFS
  • Łukasz Matuszewski – wiceprzewodniczący Mazowiecko-Łódzkiej Grupy Regionalnej PIFS
  • Michał Gawryszczak – dyrektor Biura PIFS.

Spotkanie poprowadzi Bożena Ziemniewicz, wiceprzewodnicząca Rady PIFS, pełnomocniczka Zarządu PIFS w regionie łódzkim.

Seminarium odbędzie się 29 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w BRITISH CENTRE, ul. Kościuszki 93. 
Uczestnictwo możliwe wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem poniższego formularza.

Serdecznie zapraszam,
Bożena Ziemniewicz

[qcf id=”wydarzenie”]

Spotkanie odbędzie się: