Włókiennictwo – przekleństwo czy szansa regionu łódzkiego

23 listopada 2015 r. ponownie spotkaliśmy się w Łódzkim Salonie Gospodarczym, który tym razem gościł w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości.

Na sali – jak zwykle u nas – było wielu niezwykle ważnych i szacownych osób. Po powitaniu tychże przez gospodynię spotkania, twórczynię i prowadzącą Salon Bożenę Ziemniewicz, powitał ich również Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, któremu Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości podlega.

Wciąż słyszymy utyskiwania na upadek włókiennictwa i głosy z rozrzewnieniem wspominające niegdysiejszą wiodącą rolę regionu łódzkiego w przemyśle włókienniczym. Jak to więc jest? Dlaczego Unia Europejska widzi w naszym regionie jedno z trzech najważniejszych centrów włókiennictwa unijnego? A my tego nie dostrzegamy?

Wprowadzeniem do dyskusji zgromadzonych gości były wystąpienia zaproszonych panelistów:

  • Ryszarda Bonisławskiego – Senatora RP VIII i IX kadencji, regionalistę, przewodnika turystycznego po Łodzi i regionie łódzkim, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, wspaniałego mówcę i uroczego człowieka, który opowiedział o „Roli przemysłu włókienniczego w historii rozkwitów i zapaści Łodzi”
  • p. Marka Snycerskiego – z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, który jak nikt inny potrafi mówić o niesamowitych polskich materiałach, a na spotkaniu opowiedział o tym, czym jest teraz włókiennictwo
  • doktora Kazimierza Kubiaka – wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich, reprezentującego również instytut EDRI Społecznej Akademii Nauk, członka Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który zaprezentował włókiennictwo w liczbach, ale też był sprawcą niespodzianki: na spotaniu pojawili się młodzi adepci z Technikum Włókienniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojdyły. Jako nowo przyjęci do Koła Naukowego Włókiennictwa, otrzymali legitymacje członkowskie Stowarzyszenia Włókienników Polskich, wydane przez Zarząd Główny SWP. Aktualnie w Kole Naukowym

Włókiennictwa zrzeszonych jest 48 uczniów, a ich opiekunem jest pan Artur Pacholski.

  • Janusza Baranowskiego – zastępcę dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który przedstawił „Miejsce innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody w strategii rozwoju regionu do 2020 roku”

oraz dwóch jeszcze przedstawicieli Stowarzyszenia Włókienników Polskich: prof. Zbigniewa Mikołajczyka – prezesa Oddziału Łódzkiego i Ireneusza Chabrowskiego, członka Zarządu Głównego SWP.

Brak kobiet wśród panelistów wynikał z tego, że – kobieta niezwykła, bardzo zaangażowana we wszelkie sprawy z włókiennictwem związane – Prezes Zarządu Głównego SWP, Elwira Zaręba, przedłożyła obowiązki matki nad sprawy społeczne i pojechała czuwać nad swoją córką, która przed paroma dniami urodziła dziecko. Panią Prezes pozdrowiliśmy bardzo serdecznie!

Po wprowadzeniu rozgorzała niezwykle interesująca dyskusja, w ramach której na plan pierwszy wysuwały się takie oto zagadnienia:

  1. Nazewnictwo

Włókiennictwo to dla jednych to, co obejmuje wytwarzanie półwyrobów i wyrobów włókienniczych (tekstyliów) z surowców włókienniczych, czyli dział przemysłu zajmujący się wyrobem włókien sztucznych, produkcją tkanin i dzianin oraz nici i przędzy.

Dla innych włókiennictwo obejmuje jeszcze więcej, wręcz cały przemysł odzieżowy.

Tu powstaje kwestia rozwijającego się w Łodzi przemysłu modowego i wzornictwa, którego  rola w Łodzi i regionie tak dynamicznie rośnie.

  1. Szkolnictwo

Ogromnie trudnym  do rozwiązania problemem jest szkolnictwo zawodowe – wciąż brakuje osób przygotowanych do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach w takich rdzennych, prastarych zawodach.

Wiele osób podnosiło fakt, że nikt już nie chce być np. prządką – aby nakłonić młodych ludzi do podejmowania pracy prządki, trzeba uciekać się do modyfikowania nazwy zawodu, bowiem już sam fakt zastosowani innego, bardziej wyszukanego, czy też po prostu nowoczesnego określenia tak konkretnego i solidnego zawodu, podnosi szansę na nakłonienie młodych ludzi do podjęcia edukacji w tym kierunku.

  1. Rozwój branży

Branża nieomal zniknęła z powierzchni ziemi w ramach transformacji. Zamknięto ogromne fabryki, zatrudniające tysiące ludzi. Na całe lata włókiennictwo „zeszło do podziemia”, czy też raczej do piwnic domów jednorodzinnych…

Ogromną rolę w przetrwaniu branży na terenie województwa odegrał popularny „Ptak”, gdzie pracę znalazło ponad sto tysięcy ludzi.

Teraz włókiennictwo jest jedną z branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego  LORIS 2030 – jest dla naszego regionu jedną z sześciu branż kluczowych dla jego rozwoju.

  1. Współpraca z nauką i współpracy w ogóle

Wielu mówców podnosiło kwestię współpracy z jednostkami naukowymi, która zapewnić może wzrost innowacyjności tej branży. A warto zwrócić uwagę na to, że ma ona wyraźny impakt na wiele innych branż pokrewnych i – coraz bardziej – na nasze życie!

Niestety współpraca ta jak dotąd szwankuje – osoby zabierające głos wskazywały na przyczyny tego stanu rzeczy. Z dyskusji wyłoniła się konieczność pogłębienia analizy przyczyn i próby podjęcia wspólnych działań na rzecz ich usunięcia.

Pojawiły się też głosy pokazujące, że branża jest wewnętrznie podzielona, a poszczególne jej podmioty nie potrafią współpracować ze sobą, co więcej – czasami nie wiedzą o swoim istnieniu!

Dyskusja była naprawdę interesująca i bardzo zachęcamy do jej wysłuchania:

Czas trwania Autor/Temat
0-10:40 Rozpoczęcie i przedstawienie Gości
10:40-31:35 Ryszard Bonisławski, senator RP
33:30-49:30 Prof. dr hab. inż. Marek Snycerski, Kierownik Zakładu Technologii i Budowy Tkanin, Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
49:30-56:15 Dr Kazimierz Kubiak, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Instytut EDRI Społecznej Akademii Nauk
01:01:40-01:22:55 Janusz Baranowski, z-ca dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
01:26:55-01:35:00 Dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, kierownik Katedry Dziewiarstwa, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
01:37:32-01:42:25 Ireneusz Chabrowski, członek Zarządu Głównego SWP, przedsiębiorca
01:45:00-01:51:42 Jacek Kłak, Fashion Week Poland
01:52:00-01:55:45 Teresa Łęcka, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
01:58:00-02:02:30 Grażyna Miller, Zespół Europejskich Szkół Niepublicznych spółka z o.o
02:02:30-02:08:10 Jan Bocian, przedsiębiorca
02:08:15-02:10:20 Wojciech Słaby, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
02:10:20-02:14:53 Wojciech Ignatiew, samorządowiec
02:14:53-02:18:00 Wojciech Słowikowski, Pracodawcy Przemysłu Włókienniczego
02:18:00-02:19:00 Barbara Jasińska, nauczyciel, włókiennik, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19
02:21:20-02:24:48 Ireneusz Chabrowski, członek Zarządu Głównego SWP, przedsiębiorca
02:24:48-02:37:10 Runda podsumowująca

Proponujemy również obejrzenie fragmentów spotkania zarejestrowanych pod poniższymi linkami:

 

Nie ma drugiego takiego przemysłu, który byłby tak potrzebny człowiekowi!