Urodzony 26 kwietnia 1960 roku w Łodzi.
Polski polityk i prawnik, poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji.

Członek Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP. Wicerzewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego Platformy Obywatelskiej RP.
Obecnie jest posłem na Sejm VII kadencji. W latach 2007 – 2011  pełnił funkcję Ministra Infrastruktury w rządzie Donalda Tuska. Obecnie sprawuje funkcję Wicemarszałka Sejmu RP.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji.
Odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.
W latach 1988-1996 był asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim.
Pracował m.in. jako adwokat.
W latach 1999-2001 był pierwszym wicewojewodą łódzkim, a wcześniej zastępcą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Pracował w łódzkim oddziale ZUS, Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Bałuty oraz w Urzędzie Miasta Łodzi.
Działał jako harcerz, w latach 1967-1983 był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, był m.in. zastępcą komendanta hufca ds. programowych.

W 1980 roku był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej oraz przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Był też członkiem sejmowych komisji nadzwyczajnych, a w komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

W latach 2004, 2005, 2006 i 2007 był wyróżniany przez tygodnik „Polityka” w rankingu najlepszy poseł IV i V kadencji.
Żonaty, dwoje dzieci.