Urodził się 15 marca 1960 roku w historycznych Studziankach Pancernych.

Ukończył Szkołę Podstawową w Nowej Iwicznej pod Warszawą, Szkołę Średnią w Piasecznie (1975-1980), Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych Technikum Ekektryczne – specjalność: elektronika ogólna.

Studia: Politechnika Warszawska – Wydział Elektroniki, specjalizacja – automatyka (1980 – 1981). SGPiS – SGH w Warszawie 1982 – 1987, Wydział Ekonomiki Handlu i Usług, praca magisterska u prof. J. Kalińskiego pt. „Polityka inwestycyjna w Polsce w latach 1958 – 1965.

W latach 1987 – 1999 pracownik naukowy SGPiS – SGH, Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej, specjalizacja – historia gospodarcza XX wieku, historia szkolnictwa ekonomicznego, integracja europejska.

Członek PSL, od 1990 we władzach wojewódzkich i krajowych. Do końca 2002 roku prezes, a obecnie Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego PSL i wiceprezes NKW.

Poseł na Sejm z okręgu podwarszawskiego I, II, IV i obecnie VI kadencji.

W latach 1991 – 1997 członek Sejmowej Komisji Finansów i Budżetu.

1992 – 1993 Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji ds. Przeciwdziałania Patologii w Gospodarce.

W 1996 Wiceprzewodniczący Komisji ds. Reformy Centrum Gospodarczego.

W latach 2000 – 2001 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

W latach 2001 – 2005 Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Od 2007 roku wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

W latach 1999 – 2001, 2006 – 2007 radny Sejmiku Mazowieckiego – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

W latach 1999 – 2001 Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W latach 2005 – 2007 Dyrektor ds. procesów inwestycyjnych w Zespole Doradców Gospodarczych.

Społeczny prezes Krajowego Ruchu Ekologiczno – Społecznego.

17 listopada 2012 na XI Kongresie PSL został prezesem tej partii. 5 grudnia 2012 został wicepremierem i ministrem gospodarki.

Rodzina: żona Halina, wykształcenie wyższe, główny księgowy w firmie prywatnej. Dzieci: Ania, Marta, Piotr.

Hobby: piłka nożna – członek reprezentacji Sejmu RP – napastnik, ekologia, polityka, historia. Pasja: grzybobranie – stały grzybiarz w Puszczy Kozienickiej, na co dzień w lasach chojnowskich.

Liczne publikacje z zakresu polityki inwestycyjnej, historii gospodarczej PRL, transformacji ustrojowej i gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej, polityki transportowej, inwestycji ekologicznych, budownictwa i telekomunikacji, problematyki budżetowej, integracji europejskiej, rozległa publicystyka społeczno-gospodarcza. Udział w wielu konferencjach naukowych o tematyce transportowej, gospodarczej i inwestycyjnej.

Liczne odczyty i udział w dyskusjach o transporcie i infrastrukturze.

Autor raportów społecznych: Raport o stanie rynku kolejowego, Raport o sytuacji transportu d