Małgorzata Burchard – Dziubińska

Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Katedry Ekonomii Rozwoju na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ.
W 1997 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy „Ekologiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu w okresie transformacji systemowej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Krajewskiej. W 2008 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy „Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego na Uniwersytecie Łódzkim”.
Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi.