Profesor Roger Strange jest wybitnym ekonomistą i autorytetem w zakresie biznesu międzynarodowego, autorem i współautorem kilkudziesięciu uznanych publikacji naukowych. Pełnił zaszczytne funkcje w organizacjach i instytucjach naukowych.
W latach 2011-2012 przewodniczył European International Business Academy (EIBA), a obecnie jest przedstawicielem Wielkiej Brytanii w tej instytucji.