Łódzki Salon Gospodarczy jest inicjatywą mającą na celu podniesienie świadomości uczestników spotkań w obszarze funkcjonowania gospodarki ze szczególnym naciskiem na zagadnienia żywotnie istotne dla Łódzkiego.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i mając na uwadze uwarunkowania nowego okresu programowania pomocy unijnej na lata 2014-2020, rozpoczynamy realizację autorskiego projektu pod nazwą ŁÓDZKI SALON GOSPODARCZY. Jest on inicjatywą mającą na celu podniesienie świadomości uczestników z zakresu funkcjonowania gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień żywotnie istotnych dla naszego regionu.

Łódzki Salon Gospodarczy zaproszenie kieruje do polityków, ekonomistów, finansistów, przedsiębiorców, samorządowców i wszystkich, którym nie jest obojętna rzeczywistość gospodarcza kraju i regionu łódzkiego.

Z założenia raz w miesiącu praktycy i teoretycy, ekonomiści i specjaliści z różnych dziedzin związanych z gospodarką kraju, dyskutować będą na bieżące tematy. Pragniemy, by spotkania te stały się forum wymiany informacji i opinii między naukowcami i przedsiębiorcami na co dzień borykającymi się z przeróżnymi barierami, które utrudniają rozwój gospodarczy, politykami decydującymi o polityce ekonomicznej państwa, a osobami, na których ich decyzje wywierają bezpośredni wpływ, między przedstawicielami samorządu terytorialnego, a mieszkańcami.

Zabierz głos w ważnej sprawie!!!

Inicjatorka: Bożena Ziemniewicz
Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wiceprzewodnicząca Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, aktywnie działająca na rzecz wzmocnienia samorządu gospodarczego (członkini zarządów kilku organizacji zrzeszających przedsiębiorców i ekonomistów)

Organizator: Stowarzyszenie LIFELONG LEARNING